Drawing Lines on Water

“Just as a line drawn on water with a stick will quickly vanish and will not last long, so too, human life is like a line drawn on water with a stick. It is limited and fleeting; it has much suffering, much misery. One should wisely understand this. One should do what is wholesome and lead the spiritual life; for none who are born can escape death.” AN 7.74

Seyyathāpi, brāhmaṇa, udake daṇḍarāji khippaṁyeva paṭivigacchati, na ciraṭṭhitikā hoti; evamevaṁ kho, brāhmaṇa, udake daṇḍarājūpamaṁ jīvitaṁ manussānaṁ parittaṁ lahukaṁ bahudukkhaṁ bahupāyāsaṁ mantāyaṁ boddhabbaṁ, kattabbaṁ kusalaṁ, caritabbaṁ brahmacariyaṁ, natthi jātassa amaraṇaṁ.

သူတော်ကောင်း—ဥပမာတစ်နည်းသော်ကား ရေပြင်၌ လှင်ကန်ဖြင့် ရိုက်ခတ်အပ်သော အရေးအကြောင်းသည် လျင်မြန်စွာသာလျင် ပျောက်ကွယ်၏၊ ကြာမြင့်စွာ မတည်။ သူတော်ကောင်း— ဤအတူသာလျှင် လူတို့၏ အသက်သည် ရေအပြင်၌ ရေးအပ်သော အရေးအကြောင်းနှင့် ဥပမာတူ၏၊ တိုတောင်း လှ၏၊ လျင်မြန်လှ၏၊ များစွာ ဆင်းရဲခြင်းရှိ၏၊ များစွာပင်ပန်းခြင်း ရှိ၏၊ ပညာဖြင့် သိအပ်၏၊ ကုသိုလ်ကို ပြုအပ်၏၊ မြတ်သော အကျင့်ကို့ကျင့်အပ်၏၊ ပဋိသန္ဓေနေရသော ပုဂ္ဂိုလ်အား မသေရမှုမည်သည် မရှိ။

Ví như, này Bà-la-môn, khi trời mưa nặng hạt, bong bóng nước trên nước mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la-môn, như bong bóng nước là đời sống của loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử. (Interesting that the Vietnamese version is different)

婆羅門!猶如棒杖在水面上畫的線急速地消失不久住。同樣的,婆羅門!人的壽命如棒杖在水面上畫的線,是少的, 有限而飛逝,多苦、多惱愁,聰明人應該覺醒,應該做善的,應該行梵行,生者無不死。

Common Rose Swallowtail ©Ashin Sopāka 2016

The joy of dāna... feel free to share
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Flowered to Death

Death takes up and carries away the one
whose mind is attached to collecting flowers,
like a great flood (carries off) a sleeping village. – Dhp 48
Pupphāni heva pacinantaṁ,
byāsat­ta­manasaṁ naraṁ;
Atittaññeva kāmesu,
antako kurute vasaṁ.

ပန်းတို့ကို ကောင်းနိုးရာရာ ဆွတ်ခူးသောသူကဲ့သို့ ကာမဂုဏ်တို့ကို ဆွတ်ခူးလျက် မရသေးသည်ကို တောင့်တ၊ ရပြီးသည်ကို တွယ်တာ၊ လွန်စွာ ကပ်ငြိသည့် စိတ်ရှိသော ကာမဂုဏ်တို့၌ မရောင့်ရဲနိုင်သောသူကို သေမင်းယုတ်သည် မိမိအလိုအတိုင်း ပြုနိုင်၏။

Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say tham nhiễm,
Các dục chưa thỏa mãn,
Ðã bị chết chinh phục.
採集諸花卉,心生染著,
又無法厭足貪欲的人,沉淪生死。

Dewy Frangipani ©Ashin Sopāka 2017

The joy of dāna... feel free to share
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Ledi Sayadaw Resolution

Ledi Sayadaw’s resolution:

“A good spreading tree,
On which ten thousand birds can roost,
Would I like to be,
Bringing peace for all.”

သစ်တပင်ကောင်း
ငှက်တစ်သောင်း
အပေါင်းကိုယ်ကြောင့်
နားစေသော်။

Scaly Breasted Munia ©Ashin Sopāka 2017

The joy of dāna... feel free to share
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page