Time and Peace

Richards Pipit 23-May-16“Time flies by, the nights swiftly pass;
The stages of life successively desert us.
Seeing clearly this danger in death,
A seeker of peace should drop the world’s bait.” – SN 1.4

“Accenti kālā tarayanti rattiyo,
Vayoguṇā anupubbaṁ jahanti;
Etaṁ bhayaṁ maraṇe pekkhamāno,
Lokāmisaṁ pajahe santipekkho”ti.

“အချိန်အခါတို့သည် (ပုဂ္ဂိုလ်ကို) လွန်ကုန်၏၊ ညဉ့်တို့သည် (ပုဂ္ဂိုလ်ကို) လွန် ကုန်၏၊ (ပဌမ မဇ္ဈိမ ပစ္ဆိမ) အရွယ်အစုတို့သည် (ပုဂ္ဂိုလ်ကို) အစဉ်အတိုင်း စွန့်ကုန်၏၊ ငြိမ်းချမ်းရာ (နိဗ္ဗာန်) ကို အလိုရှိသူသည် သေခြင်း၌ ထိုကြောက်ဖွယ် ဘေး သုံးမျိုးကို ရှုသည်ဖြစ်၍ လောကာမိသ (တေဘူမကဝဋ်) ကို စွန့်ရာ၏”

“Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân, tiếp tục bỏ chúng ta.
Những ai chịu quán sát, sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh.”

「時間飛逝,夜晚迅速渡過,種種年齡時代次第地拋棄[我們],
觀看著這死亡的恐怖,期待寂靜者應該捨去世間的誘惑物。」

Richard’s Pipit ©Ashin Sopāka 2016