Man with Vision

Olive Backed Sunbird 6 Aug-16-8“As a man with vision, while he is endeavouring, would avoid dangerous paths,
So a wise man in the world of the living, should avoid bad deeds.” – Ud 5.3

“Cakkhumā visamānīva, vijjamāne parakkame;
Paṇḍito jīvalokasmiṁ, pāpāni parivajjaye”ti.

Olive Backed Sunbird 24 Apr 16”မျက်စိအမြင်ရှိသူသည် လုံ့လဝီရိယရှိလတ်သော်မညီညွတ်သောအရပ်တို့ကို ရှောင်ကြဉ်သကဲ့သို့ ဤအတူ သတ္တလောက၌ ပညာရှိသောသူသည် မကောင်းမှုတို့ကို ကြဉ်ရှောင်ရာ၏”

“Như người có mắt nhìn, cố gắng tránh lồi lõm,
Cũng vậy kẻ trí tránh, điều ác giữa đời này.”

Olive Backed Sunbird ©Ashin Sopāka 2016