Speak

“Speak only such words
As do not hurt yourself
Nor harm others.
Such speech is truly well spoken.

Speak only pleasing words,
Words received gladly;
Pleasing words are those
That don’t have bad effects on others.

Truth itself is the undying word:
This is an eternal principle.
Realists say that the Dhamma and its meaning
Are grounded in the truth.

The reliable words spoken by the Buddha
For realizing nibbāna,
And making an end of suffering:
This really is the best kind of speech.” Thag 21.1

“Tameva vācaṁ bhāseyya,
yāyattānaṁ na tāpaye;
Pare ca na vihiṁseyya,
sā ve vācā subhāsitā.

“Piyavācameva bhāseyya,
yā vācā paṭinanditā;
Yaṁ anādāya pāpāni,
paresaṁ bhāsate piyaṁ.

“Saccaṁ ve amatā vācā,
esa dhammo sanantano;
Sacce atthe ca dhamme ca,
āhu santo patiṭṭhitā.

“Yaṁ buddho bhāsati vācaṁ,
khemaṁ nibbānapattiyā;
Duk­khas­san­takiri­yāya,
sā ve vācānamuttamā”.

Common Kingfisher

အကြင်စကားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို မပူပန်မနှိပ်စက်ရာ သူတပါးတို့ကိုလည်း မညှဉ်းဆဲမနှိပ်စက်ရာ ထိုစကားသည်သာ ကောင်းစွာ ဆိုအပ်သော စကားမည်၏၊ ထိုစကားကိုသာ ပြောဆိုရာ၏။

ချစ်ဖွယ်သောစကားကိုသာလျှင် ဆိုရာ၏၊ အကြင်စကားသည် နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်၏၊ ထိုစကားကိုသာ ဆိုရာ၏၊ သူတပါးတို့အား ပြောဆိုသည်ရှိသော် သူမနှစ်မြို့ဖွယ်ယုတ်ညံ့သောစကားတို့ကို မယူမူ၍ ချစ်ဖွယ်သောစကားကို ပြောဆိုရာ၏။

မှန်သောစကားသည် စင်စစ် အမြိုက်သုဓာဘုတ်နှင့်တူ၏၊ ဤမှန်သောစကားကို ပြောဆိုခြင်းသဘောသည် ရှေးသူဟောင်းတို့ ထုံးဟောင်းတံထွာ ဖြစ်၏၊ ယူတော်ကောင်းတို့သည် မှန်သောစကား၌၎င်း အကျိုးတရား၌၎င်း အကြောင်းတရား၌၎င်း တည်ကုန်၏ဟု ဆိုကြကုန်ပြီ။

မြတ်စွာဘုရားသည် နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ခြင်းငှါ ဝဋ်ဆင်းရဲအဆုံးကို ပြုခြင်းငှါးဘေးမရှိသော အကြင်စကားကို ဆိုတော်မူ၏၊ ထိုစကားသည်သာ စကားတကာတို့ထက်လွန်မြတ်၏။

“Nên nói chỉ lời nói ấy thôi,
với lời nói ấy không làm cho bản thân nóng nảy,
Common Kingfishervà không hãm hại người khác;
đúng vậy lời nói ấy đã được khéo nói.

“Nên nói chỉ mỗi lời êm ái,
là lời nói được hoan hỷ đón nhận.
Nên nói lời êm ái là lời nói
không đem đến các điều ác xấu cho những người khác.

“Đúng vậy, chân thật là lời nói bất tử,
điều ấy là quy luật muôn đời.
Những người tốt đã được đứng vững ở sự thật,
ở mục đích, và ở Giáo Pháp đã nói (như thế).

“Lời đức Phật nói là an toàn,
đưa đến sự đạt được Niết Bàn,
đưa đến sự thực hiện việc chấm dứt khổ đau;
đúng vậy lời nói ấy là tối thượng.”

Common Kingfisher ©Ashin Sopāka 2016