Youth and Idleness

The idler who does not exert himself when he should,
who though young and strong is full of sloth,
with a mind full of vain thoughts—
such an indolent man does not find the path to wisdom.

Uṭṭhānakālamhi anuṭṭhahāno,
Yuvā balī ālasiyaṁ upeto;
Saṁsan­na­saṅkap­pa­mano kusīto,
Paññāya maggaṁ alaso na vindati.

ပျိုမျစ်နုထွား ခွန်အားနှင့် ပြည့်စုံပါသော်လည်း ထကြွသင့်သောအခါ၌ ထကြွမှု လုံ့လမရှိဘဲ ပျင်းရိထိုင်းမှိုင်းလျက် စိတ်အကြံ ‘ဝိတက်’ များ၍ အလွန် ပျင်းရိသူသည် ပညာဖြင့်သာ ရယူနိုင်သော အရိယမဂ်ကို မရနိုင်။

Khi cần, không nỗ lực,
Tuy trẻ mạnh, nhưng lười
Chí nhu nhược, biếng nhác.
Với trí tuệ thụ động,
Sao tìm được chánh đạo.
應當努力修行時不努力;
年輕力壯,但意志與思慮不堅定,怠惰的人,
無法發現可以證得智慧的正道。

 

Bullfrog toddler ©Ashin Sopāka 2016