Merit

“One should train in deeds of merit
That yield long-lasting happiness:
Generosity, a balanced life,
Developing a loving mind.

“By cultivating these three things,
Deeds yielding happiness,
The wise person is reborn in bliss
In an untroubled happy world.” -Iti 22

“Puññameva so sikkheyya,
āyataggaṁ sukhudrayaṁ;
Dānañca samacariyañca,
mettacittañca bhāvaye.

“Ete dhamme bhāvayitvā,
tayo sukhasamuddaye
Abyāpajjaṁ sukhaṁ lokaṁ,
paṇḍito upapajjatī”ti.

“ထိုသူသည် ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသာလျှင် ကျင့်ရာ၏။ နောင်အခါ၌ မြတ်သော ချမ်းသာကျိုးရှိသော ဒါနကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်းသောအကျင့်ကိုလည်းကောင်း၊ မေတ္တာစိတ်ကိုလည်းကောင်း ပွါးများရာ၏။ ပညာရှိသည် သုခလျှင် အာနိသင်ရှိကုန်သော ဤတရားသုံးပါးတို့ကို ပွါးများ၍ကြောင့်ကြမှု ‘ဗျာပါဒ’ ကင်းသော ချမ်းသာသော လောကသို့ ကပ်ရောက်ရ၏”

Hãy để cho vị ấy,
Học tập về công đức,
Công đức là lạc căn,
Tối thượng trong tương lai,
Hãy tu tập bố thí,
Sống nếp sống an tịnh,
Và tu tập từ tâm.

Sau khi đã tu tập,
Các pháp này như vậy,
Tức là cả ba pháp,
Khiến an lạc sanh khởi,
Bậc Hiền trí được sanh
Trong thế giới an lạc,
Thế giới không sân hận.

Weaver Ants and Cicada ©Ashin Sopāka 2016

Practicing for All

“The person practicing both for his own welfare and for the welfare of others is the foremost, the best, the preeminent, the supreme, and the finest of these four persons[ref]The three other are 1) one who practices neither for his own welfare nor that of others, vividly compared to a stick from a funeral pyre, ablaze on both ends with dung smeared in the middle, 2) the person who practices for the welfare of others, but not for himself, 3) the person who practices for his own welfare, but for the welfare of others[/ref]. Just as from a cow comes milk, from milk curd, from curd butter, from butter ghee, and from ghee cream-of-ghee, which is reckoned the foremost of all these, so the person practicing both for his own welfare and for the welfare of others is the foremost, the best, the preeminent, the supreme, and the finest of these four persons.” – AN 4.95

“Tatra, bhikkhave, yvāyaṁ puggalo attahitāya ceva paṭipanno parahitāya ca, ayaṁ imesaṁ catunnaṁ puggalānaṁ aggo ca seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro ca. Seyyathāpi, bhikkhave, gavā khīraṁ, khīramhā dadhi, dadhimhā navanītaṁ, navanītamhā sappi, sappimhā sappimaṇḍo, sappimaṇḍo tattha aggamakkhāyati; evamevaṁ kho, bhikkhave, yvāyaṁ puggalo attahitāya ceva paṭipanno parahitāya ca, ayaṁ imesaṁ catunnaṁ puggalānaṁ aggo ca seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro ca.”

“ရဟန်းတို့ အကြင် ပုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိအကျိုးစီးပွါးအလို့ငှါလည်း ကျင့်၏၊ သူတစ်ပါး၏ အကျိုးစီးပွါး အလို့ငှါလည်း ကျင့်၏၊ ထို လေးဦးတို့တွင် ဤ(စတုတ္ထ) ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကဲလွန်၏၊ မြတ်၏၊ အကြီးအမှူး ဖြစ်၏၊ မြင့်မြတ်၏၊ လွန်မြတ်၏။ ရဟန်းတို့ နွားမမှ နို့ရည် နို့ရည်မှ နို့ဓမ်း နို့ဓမ်းမှ ဆီဦး ဆီဦးမှ ထောပတ် ထောပတ်မှ ထောပတ်ကြည် ဖြစ်၏၊ ထိုသို့ဖြစ်ရာ၌ (အဆင့်ဆင့်) မြတ်၏ဟု ဆိုအပ်သကဲ့သို့၊ ရဟန်းတို့ ဤအတူသာ လျှင် အကြင် ပုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိအကျိုးစီးပွါးအလို့ငှါလည်း ကျင့်၏၊ သူတစ်ပါး၏ အကျိုးစီးပွါးအလို့ငှါလည်း ကျင့်၏၊ ထို လေးဦးတို့တွင် ဤ(စတုတ္ထ) ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကဲလွန်၏၊ မြတ်၏၊ အကြီးအမှူး ဖြစ်၏၊ မြင့်မြတ်၏၊ လွန်မြတ်၏။”

“Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng người này so với ba hạng người trên, là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và cực thắng.Ví như, này các Tỷ-kheo, từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ và đây gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng người này so với ba hạng người trên là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và cực thắng.”

「凡這位既為自己利益也為他人利益的行者,這位是這四個人中最高者、最勝者、上首者、最上者、最頂尖者。比丘們!猶如從牛有牛乳;從牛乳有凝乳;從凝乳有生酥;從生酥有熟酥;從熟酥有熟酥醍醐,在那裡,熟酥醍醐被說為其中之第一。同樣的,比丘們!凡這位既為自己利益也為他人利益的行者,這位是這四個人中最高者、最勝者、上首者、最上者、最頂尖者。」

Photo: possibly a Red Percher Dragonfly ©Ashin Sopāka 2016

Open Palms

“Outside of here there are many other doctrines;
Those paths don’t lead to nibbāna, but this one does.
Indeed, the Blessed One himself counsels the Saṅgha;
The Teacher shows the palms of his hands.” – Thag 1.86 Nāgita

“Ito bahiddhā puthu aññavādinaṁ,
Maggo na nibbānagamo yathā ayaṁ;
Itissu saṅghaṁ bhaga­vānu­sāsati,
Satthā sayaṁ pāṇitaleva dassayan”ti.

နိဗ္ဗာန်သို့လားရောက်စေတတ်သော အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော ဤအရိယမဂ်သည် ငါဘုရားသာသနာတော်၌ ရှိသကဲ့သို့ သာသနာ့ပြင်ပဖြစ်သော အမျိုမျိုးသောတိတ္တိတို့ အယူ၌ နိဗ္ဗာန်သို့ လားရောက်စေတတ်သော မဂ်မည်သည် မရှိဟု ငါတို့၏ဆရာ မြတ်စွာဘုရားသည် ကိုယ်တိုင်သာလျှင် သယမ္ဘူဉာဏ်ဖြင့် သိတော်မူအပ်သော တရားတော်ကို လက်ဝါးပြင်၌ ပြတော်မူလျက် ရဟန်းအပေါင်းကို ဆုံးမတော်မူ၏။

“Bên ngoài đây (Giáo Pháp này), đạo lộ của các vị thuyết giáo khác,
đủ các hạng, không dẫn đến Niết Bàn giống như cái này,
đức Thế Tôn chỉ dạy hội chúng như vậy,
bậc Đạo Sư chỉ cho thấy chính lòng bàn tay của mình.”

Sun Skink ©Ashin Sopāka 2016

Gem of a Layperson

Asian Brown Flycatcher“Bhikkhus, possessing five qualities, a lay follower is a gem of a lay follower, a red lotus of a lay follower, a white lotus of a lay follower. What five? One is endowed with faith; is virtuous; is not superstitious and believes in kamma, not in auspicious signs; does not seek outside here for a person worthy of offerings; and does [meritorious] deeds here.” AN 5.175

“Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato upāsako upāsa­ka­ratanañca hoti upāsa­ka­padumañca upāsa­ka­puṇ­ḍarī­kañca. Katamehi pañcahi? Saddho hoti; sīlavā hoti; ako­tūha­la­maṅga­liko hoti, kammaṁ pacceti no maṅgalaṁ; na ito bahiddhā dakkhiṇeyyaṁ gavesati; idha ca pubbakāraṁ karoti.”

ရဟန်းတို့ တရားငါးမျိုးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာသည် ဥပါသကာရတနာလည်း မည်၏၊ ဥပါသကာပဒုမ္မာလည်း မည်၏၊ ဥပါသကာပုဏ္ဍရိကလည်း မည်၏။ အဘယ်ငါးမျိုးတို့နည်းဟူမူ— ယုံကြည်မှု ‘သဒ္ဓါ’ တရားရှိ၏။ စောင့်ထိန်းမှု ‘သီလ’ ရှိ၏။ ကောတုဟလမင်္ဂလာကို ယုံကြည်မှု မရှိ။ ကံကို ယုံကြည်၍ မင်္ဂလာကို မယုံကြည်။

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ. Thế nào là năm? Có lòng tin; có giới; không đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt; không tin tưởng điềm lành; tin tưởng ở hành động; không tìm kiếm ngoài Tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước.

比丘們!具備五法的優婆塞是優婆塞寶、紅蓮優婆塞、白蓮優婆塞,哪五個呢?他是有信者、是持戒者、是非迷信瑞相者、他信業而非瑞相、他不從外部追求值得供養者,在這裡先作[福德]行為,比丘們。

 

Asian Brown Flycatcher ©Ashin Sopāka 2016