Gem of a Layperson

Asian Brown Flycatcher“Bhikkhus, possessing five qualities, a lay follower is a gem of a lay follower, a red lotus of a lay follower, a white lotus of a lay follower. What five? One is endowed with faith; is virtuous; is not superstitious and believes in kamma, not in auspicious signs; does not seek outside here for a person worthy of offerings; and does [meritorious] deeds here.” AN 5.175

“Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato upāsako upāsa­ka­ratanañca hoti upāsa­ka­padumañca upāsa­ka­puṇ­ḍarī­kañca. Katamehi pañcahi? Saddho hoti; sīlavā hoti; ako­tūha­la­maṅga­liko hoti, kammaṁ pacceti no maṅgalaṁ; na ito bahiddhā dakkhiṇeyyaṁ gavesati; idha ca pubbakāraṁ karoti.”

ရဟန်းတို့ တရားငါးမျိုးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာသည် ဥပါသကာရတနာလည်း မည်၏၊ ဥပါသကာပဒုမ္မာလည်း မည်၏၊ ဥပါသကာပုဏ္ဍရိကလည်း မည်၏။ အဘယ်ငါးမျိုးတို့နည်းဟူမူ— ယုံကြည်မှု ‘သဒ္ဓါ’ တရားရှိ၏။ စောင့်ထိန်းမှု ‘သီလ’ ရှိ၏။ ကောတုဟလမင်္ဂလာကို ယုံကြည်မှု မရှိ။ ကံကို ယုံကြည်၍ မင်္ဂလာကို မယုံကြည်။

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ. Thế nào là năm? Có lòng tin; có giới; không đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt; không tin tưởng điềm lành; tin tưởng ở hành động; không tìm kiếm ngoài Tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước.

比丘們!具備五法的優婆塞是優婆塞寶、紅蓮優婆塞、白蓮優婆塞,哪五個呢?他是有信者、是持戒者、是非迷信瑞相者、他信業而非瑞相、他不從外部追求值得供養者,在這裡先作[福德]行為,比丘們。

 

Asian Brown Flycatcher ©Ashin Sopāka 2016