Open Palms

“Outside of here there are many other doctrines;
Those paths don’t lead to nibbāna, but this one does.
Indeed, the Blessed One himself counsels the Saṅgha;
The Teacher shows the palms of his hands.” – Thag 1.86 Nāgita

“Ito bahiddhā puthu aññavādinaṁ,
Maggo na nibbānagamo yathā ayaṁ;
Itissu saṅghaṁ bhaga­vānu­sāsati,
Satthā sayaṁ pāṇitaleva dassayan”ti.

နိဗ္ဗာန်သို့လားရောက်စေတတ်သော အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော ဤအရိယမဂ်သည် ငါဘုရားသာသနာတော်၌ ရှိသကဲ့သို့ သာသနာ့ပြင်ပဖြစ်သော အမျိုမျိုးသောတိတ္တိတို့ အယူ၌ နိဗ္ဗာန်သို့ လားရောက်စေတတ်သော မဂ်မည်သည် မရှိဟု ငါတို့၏ဆရာ မြတ်စွာဘုရားသည် ကိုယ်တိုင်သာလျှင် သယမ္ဘူဉာဏ်ဖြင့် သိတော်မူအပ်သော တရားတော်ကို လက်ဝါးပြင်၌ ပြတော်မူလျက် ရဟန်းအပေါင်းကို ဆုံးမတော်မူ၏။

“Bên ngoài đây (Giáo Pháp này), đạo lộ của các vị thuyết giáo khác,
đủ các hạng, không dẫn đến Niết Bàn giống như cái này,
đức Thế Tôn chỉ dạy hội chúng như vậy,
bậc Đạo Sư chỉ cho thấy chính lòng bàn tay của mình.”

Sun Skink ©Ashin Sopāka 2016