Life Birds

 Species LocationDate
n/aAmerican Crow
短嘴鸦
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
American Goldfinch
美洲金翅雀
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
American Robin
旅鸫
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
Ashy Drongo
Chèo bẻo xám
灰卷尾
นกแซงแซวสีเทา
call, songThailand, Sadao2017 Jan
Ashy Minivet
Phường chèo trắng lớn
灰山椒鸟
นกพญาไฟสีเทา
call, songThailand, Sadao2016
Ashy Tailorbird
Chích bông nâu
灰缝叶莺
นกกระจิบหัวแดง
call, songThailand, Sadao2017 Feb
Asian Brown Flycatcher
Đớp ruồi mỏ dẹp
北灰鹟,
นกจับแมลงสีน้ำตาล
call, songThailand, Sadao2016
Asian Fairy Bluebird
Chim lam
和平鸟
นกเขียวคราม
call, songMalaysia, Penang Island2017 Nov
Asian Glossy Starling
Sáo xanh
亚洲辉椋鸟
นกเอี้ยงดำปักษ์ใต้
call, songThailand, Sadao2016 Mar
Asian Koel
Tu hú,
噪鹃
นกกาเหว่า
call, songThailand, Sadao2016
Asian Paradise Flycatcher
Thiên đường đuôi phướn
寿带
call, songThailand, Sadao2016 Sep
n/aBald Eagle
白头海雕
call, songUSA, Annapolis, MD2017 Jun
n/aBarn Owl
Cú lợn lưng xám
仓鸮
นกแสก
call, songVietnam, Hanoi2018 Aug
n/aBarn Swallow
Nhạn bụng trắng
家燕
นกนางแอ่นบ้าน
call, songMalaysia, Penang Island2017 Nov
Barred Buttonquail
Cun cút lưng hung
棕三趾鹑
นกคุ่มหม้อ
call, songThailand, Sadao2016 May
Black Baza
Diều mào
黑冠鹃隼
เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ
call, songThailand, Sadao2016 Dec
n/aBlack Bellied Malkoha
Coọc nhỏ
绿嘴地鹃
นกบั้งรอกเล็กท้องเทา
call, songThailand, Sadao2016
Black Capped Chickadee
黑顶山雀
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
n/aBlack Capped Kingfisher
Sả đầu đen,
蓝翡翠
นกกระเต็นหัวดำ
call, songVietnam, Haiphong2016 Jun
Black Crowned Night Heron*
Vạc
夜鹭
นกแขวก
call, songVietnam, Haiphong2017 Jul
Black Drongo
Chèo bẻo đen
黑卷尾
นกแซงแซวหางปลา
call, songThailand, Sadao2016
Black Headed Bulbul
Chào mào vàng đầu đen
黑头鹎
นกปรอดทอง
call, songThailand, Sadao2017 Jan
n/aBlack Magpie
白翅鹊
นกกาน้อยแถบปีกขาว
call, songThailand, Sadao2016
Black Naped Oriole
Vàng anh Trung Quốc
黑枕黄鹂
นกขมิ้นท้ายทอยดำ
call, song (restricted)Thailand, Sadao2016
Black Shouldered Kite
Diều trắng
黑翅鸢
เหยี่ยวขาว
call, songThailand, Sadao2017 Mar
n/aBlack Throated Sunbird
Hút mật ngực đỏ
黑胸太阳鸟
นกกินปลีหางยาวคอดำ
call, songThailand, Sadao2016
Black Vulture
黑头美洲鹫
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
Blackpoll Warbler
白颊林莺
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
Blue Jay
冠蓝鸦
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
Blue Rock Thrush
Hoét đá họng trắng
蓝矶鸫
นกกระเบื้องผา
call, songVietnam, Haiphong2017 Sep
Blue Tailed Bee Eater
Trảu đuôi xanh
栗喉蜂虎
นกจาบคาหัวเขียว
call, songThailand, Sadao2017 Mar
Blue Throated Bee Eater
Trảu họng xanh
蓝喉蜂虎
นกคับคาคอสีฟ้า
call, songThailand, Sadao2016 Sep
Blue Winged Pitta
Đuôi cụt cánh xanh
马来八色鸫
นกแต้วแร้วธรรมดา
call, songThailand, Sadao2016 Jun
n/aBrahminy Kite
Diều lửa
栗莺
เหยี่ยวแดง
call, songSri Lanka2014 Dec
Brown Shrike
Bách thanh mày trắng
红尾伯劳
นกอีเสือสีน้ำตาล
call, songThailand, Sadao2015 Dec
Carolina Wren
卡罗苇鹪鹩
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
Cattle Egret
Cò ruồi
牛背鹭
นกยางเสวย
call, songThailand, Sadao2016 Apr
Chinese Pond Heron
Cò bợ
池鹭
นกยางกรอกพันธุ์จีน
call, songThailand, Sadao2017 Apr
Collared Kingfisher
Sả khoang cổ
白领翡翠
นกกินเปี้ยว
call, songMalaysia, Penang Island2017 Dec
Common Flameback
Gõ kiến vàng nhỏ
金背三趾啄木鸟
นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง
call, songThailand, Sadao2016
Common Iora
Chim nghệ
黑翅雀鹎
นกขมิ้นน้อยธรรมดา
call, songThailand, Sadao2015 Dec
Common Kingfisher
Bồng chanh
普通翠鸟
นกกระเต็นน้อย
call, songThailand, Sado2016 Sep
Common Myna
Sáo nâu
家八哥
นกเอั้ยงหงอนก้นลาย
call, songThailand, Sadao2016
Common Redshank
Choắt nâu
红脚鹬
นกทะเลขาแดง
call, songMalaysia, Penang Island2017 Dec
Common Snipe
Rẽ giun
扇尾沙锥
นกปากซ่อมหางพัด
call, songThailand, Sadao2017 Jan
Common Tailorbird
Chích bông đuôi dài
长尾缝叶莺
นกกระจิบธรรมดา
call, songThailand, Sadao2015 Dec
Coppersmith Barbet
Cu rốc cổ đỏ
赤胸拟鴷
นกตีทอง
call, songThailand, Sadao2016 Apr
Crested Myna
Bát bát
八哥
นกเอี้ยงก้นลาย
call, songMalaysia, Penang Island2017 Dec
Crow Billed Drongo
Chèo bẻo mỏ quạ
鸦嘴卷尾
นกแซงแซวปากกา
call, songThailand, Sadao2016
Dark Necked Tailorbird
Chích bông cánh vàng
黑喉缝叶莺
นกกระจิบคอดำ
call, songThailand, Sadao2017 Jan
Downy Woodpecker
绒啄木鸟
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
Drongo Cuckoo (Square-tailed Drongo Cuckoo)
Cu cu đen
乌鹃
นกคัคคูแซงแซว
call, songThailand, Sadao2017 Feb
Dusky Warbler
Chích nâu
褐柳莺
นกกระจิ๊ดสีคล้ำ
call, songVietnam, Haiphong2017 Nov
n/aEmerald Dove
Cu luồng
绿翅金鸠
นกเขาเขียว
call, songThailand, Sadao2016
n/aEurasian Blackbird
乌鸫
นกเดินดงสีดำ
call, songUK, London2017 UK
Eurasian Kestrel (aka Common Kestrel)
Cắt lưng hung
红隼
เหยี่ยวเคสเตรล
call, songVietnam, Haiphong2017 Oct
n/aEurasian Magpie
Ác là
喜鹊
นกกางเขน
call, songUK, London2017 May
Eurasian Tree Sparrow
Sẻ
麻雀
นกกระจอกบ้าน
call, songThailand, Sadao2015 Dec
European Starling (Common Starling)
Sáo đá xanh
紫翅椋鸟
นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
Fish Crow
鱼鸦
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
Forest Wagtail
Chìa vôi rừng
山鹡鸰
นกเด้าลมดง
call, songVietnam, Haiphong2107 Sep
n/aGolden-bellied Gerygone
Chích bụng vàng
黄胸噪刺莺
นกกระจ้อยป่าโกงกาง
call, songThailand, Sadao2017 Feb
n/aGreat Black Backed Gull
大黑背鸥
call, songUSA, Annapolis, MD2017 Jun
Great Crested Flycatcher
大冠蝇霸鹟
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
Great Tit
Bạc má
大山雀
นกติ้ดใหญ่
NB: likely Parus
major commixtus
call, songVietnam, Haiphong2017 Aug
Greater Coucal
Bìm bịp lớn
褐翅鸦鹃
นกกระปูดใหญ่
call, songThailand, Sadao2015 Nov
n/aGreater Racket Tailed Drongo
Chèo bẻo cộ đuôi chẻ
大盘尾
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่
call, songMalaysia, Penang Island2017 Nov
Green Billed Malkoha
Phướn
大绿嘴地鹃
นกบั้งรอกใหญ่
call, songThailand, Sadao2016 May
n/aGreen Iora
Nghệ ngực lục
绿雀鹎
นกขมิ้นน้อยสีเขียว
call, songThailand, Sadao2016
Grey Capped Pygmy Woodpecker
Gõ kiến nhỏ đầu xám
星头啄木鸟
นกหัวขวานด่างแคระ
call, songThailand, Sadao2017 Feb
n/aGrey Catbird
灰嘲鸫
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
Hill Myna
Nhồng
鹩哥
นกขุนทอง
call, songMalaysia, Penang Island2017 Nov
House Crow
家鸦
อีแก
call, songMalaysia, Penang Island 2017 Nov
House Finch
家朱雀
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
n/aHouse Sparrow
家麻雀
นกกระจอกใหญ่
call, songUSA, Annapolis, MD2017 Jun
Intermediate Egret
Cò ngàng nhỏ
中白鹭
นกยางโทนน้อย
call, songThailand, Sadao2016 Dec
Japanese White Eye
Vành khuyên Nhật Bản
暗绿绣眼鸟
นกแว่นตาขาวหลังเขียว
call, songVietnam, Haiphong2017 Jun
n/aJavan Myna
白尾八哥
นกเอี้ยงชวา
call, songMalaysia, Kuala Lumpur2018 Feb
Javan Pond Heron
Cò bợ Java
爪哇池鹭
นกยางกรอกพันธุ์ชวา
call, songThailand, Sadao2015 Dec
n/aJungle Myna
丛林八哥
นกเอี้ยงควาย
call, songThailand, Sadao2017 Jan
Large Billed Crow
Quạ đen
大嘴乌鸦
กา (นกกา, อีกา, อีกาปากหนา)
call, songThailand, Sadao2016 Aug
Lesser Coucal
Bìm bịp nhỏ
小鸦鹃
นกกด
call, songThailand, Sadao2016 Jul
Lesser Whistling Duck
Le nâu
栗树鸭
เป็ดแดง
call, songThailand, Sadao2016 Dec
Light Vented Bulbul
Bông lau Trung Quốc
白头鹎
นกปรอดจีน
call, songVietnam, Haiphong2016 Jun
Lineated Barbet
Thầy chùa bụng nâu
纹拟鴷
นกโพระดกธรรมดา
call, songThailand, Sadao2016
Little Bronze Cuckoo
Tìm vịt trán trắng
棕胸金鹃
นกคัคคูสีทองแดง
call, songThailand, Sadao2016 Sep
Little Egret
Cò trắng
白鹭
นกยางเปีย
call, songThailand, Sadao2016 Jul
Little Heron
Cò xanh
小绿鹭
นกยางเขียว
call, songMalaysia, Penang Island2017 Dec
Long Tailed Shrike
Bách thanh đầu đen
棕背伯劳
นกอีเสือหัวดำ
call, song(restricted)Vietnam, Haiphong2017 Jun
Malaysian Pied Fantail
Rẻ quạt Java
斑扇尾鹟
นกอีแพรดแถบอกดำ
call, songThailand, Sadao2016
Mourning Dove
哀鸽
call, songUSA, Annapolis, MD2017 Jun
Mrs Gould's Sunbird
Hút mật họng vàng
蓝喉太阳鸟
นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า
call, songThailand, Sadao2016 May
Northern Cardinal
主红雀
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
Northern Mockingbird
小嘲鸫
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
Olive Backed Pipit
Manh Vân Nam
树鹨
นกเด้าดินสวน
call, songVietnam, Hanoi2019 Jan
Olive Backed Sunbird
Hút mật họng tím
黄腹花蜜鸟
นกกินปลีอกเหลือง
call, songThailand, Sadao2016 Apr
n/aOlive Backed Woodpecker
绿背三趾啄木鸟
นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล
call, songThailand, Sadao2016
Orange Bellied Flowerpecker
Sâu ngực xám
橙腹啄花鸟
นกกาฝากท้องสีส้ม
call, songThailand, Sadao2016 Jul
Orange Breasted Green Pigeon
Cu xanh khoang cổ
橙胸绿鸠
นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล
call, songThailand, Sadao2015 Dec
Oriental Dollarbird
Yểng quạ
三宝鸟
นกตะขาบดง
call, songThailand, Sadao2016 Jan
Oriental Honey Buzzard (aka Crested Honey Buzzard)
Diều ăn ong
凤头蜂鹰
เหยี่ยวผึ้ง
call, songThailand, Sadao2016 Jun
Oriental Magpie Robin
Chích chòe
鹊鸲
นกกางเขนบ้าน
call, song (restricted)Thailand, Sadao2015 Dec
Osprey (Western)
Ó cá

เหยี่ยวออสเปร
call, songVietnam, Haiphong2017 Oct
Pacific Swallow
Nhạn đuôi đen
洋燕
นกนางแอ่นแปซิฟิค
call, songThailand, Sadao2016 May
Paddyfield Pipit
Manh lớn
东方田鹨
นกเด้าดินทุ่งเล็ก
call, songThailand, Sadao2017 May
Pied Harrier
Diều mướp
鹊鹞
เหยี่ยวด่างดำขาว
call, songVietnam, Haiphong2017 Nov
Pied Kingfisher
Bói cá nhỏ
斑鱼狗
นกกระเต็นปักหลัก
call, songVietnam, Hanoi2019 Jan
Pileated Woodpecker
北美黑啄木鸟
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
n/aPink Necked Green Pigeon
Cu xanh đầu xám
红颈绿鸠
นกเปล้าคอสีม่วง
call, songThailand, Sadao2017 Jan
Plain Prinia
Chiền chiện bụng hung
纯色山鹪莺
นกกระจิบหญ้าสีเรียบ
call, songVietnam, Haiphong2016 Jun
Plain Throated Sunbird
Hút mật họng nâu
褐喉食蜜鸟
นกกินปลีคอสีน้ำตาล
call, songThailand, Sadao2016
Plaintive Cuckoo
Tìm vịt
八声杜鹃
นกอีวาบตั๊กแตน
call, songThailand, Sadao2016 Nov
n/aPuff Throated Babbler
Chuối tiêu ngực đốm
棕头幽鹛
นกจาบดินอกลาย
call, songThailand, Sadao2016 Oct
Purple Backed Starling (Daurian)
Sáo đá lưng đen
北椋鸟
นกกิ้งโครงแกลบหลังม่วงดำ
call, songThailand, Sadao2017 Mar
n/aPurple Throated Sunbird
call, songThailand, Sadao2016
Red Bellied Woodpecker
红腹啄木鸟
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
n/aRed Billed Blue Magpie
Giẻ cùi
红嘴蓝鹊
นกขุนแผน
call, songThailand, Sadao2016
n/aRed Collared Dove
Cu lửa
火斑鸠
นกเขาไฟ
call, songBangkok, Thailand2017 May
Red Headed Bunting
"Sẻ đồng đầu đỏ"
褐头鹀
นกจาบปีกอ่อนหัวแดง
call, songVietnam, Hanoi2019 Jan
Red Junglefowl
Gà rừng
原鸡
ไก่เถื่อน
call, songThailand, Sadao2016 Jul
n/aRed Tailed Hawk
红尾鵟
call, songUSA, Annapolis, MD2017 Jun
Red Wattled Lapwing
Te vặt
肉垂麦鸡
แต้แว้ด
call, songThailand, Sadao2017 Jan
Red Whiskered Bulbul
Chào mào
红耳鹎
นกกรง
call, songVietnam, Haiphong2016 Jun
n/aRed Winged Blackbird
红翅黑鹂
call, songUSA, Philadelphia, PA2017 May
Richard's Pipit
Lanh lớn
田鹨
นกเด้าดินทุ่ง
call, songThailand, Sadao2016 May
Rock Pigeon
Gầm ghì đá
原鸽
นกพิราบ
Vietnam, Sapa2016 Jun
Ruby Cheeked Sunbird
Hút mật bụng hung
紫颊太阳鸟
นกกินปลีแก้มสีทับทิม
call, songThailand, Sadao2016
Rufous Treepie
Choàng choạc hung
棕腹树鹊
นกกะลิงเขียด
call, songThailand, Sadao2017 Jan
Rufous Woodpecker
Gõ kiến nâu
栗啄木鸟
นกหัวขวานสีตาล
call, songThailand, Sadao2016
Scaly Breasted Munia
Di đá
斑文鸟
นกกระจาบขี้หมู
call, songThailand, Sadao2016 Jun
Scarlet Backed Flowerpecker
Sâu lưng đỏ
朱背啄花鸟
นกสีชมพูสวน
call, songThailand, Sadao2016
Siberian Stonechat
Sẻ bụ đầu đen
黑喉石鸟
นกยอดหญ้าหัวดำ
call, songVietnam, Haiphong2017 Oct
n/aSmall Niltava
Đớp ruồi trán đen
小仙鹟
นกนิลตวาเล็ก
call, songVietnam, Hanoi2018 Sep
Sooty Headed Bulbul
Bông lau tai trắng
白喉红臀鹎
นกปรอดหัวสีเขม่า
call, songVietnam, Haiphong2016 Jun
Spotted Dove
Cu gáy
珠颈斑鸠
นกเขาใหญ่
call, songThailand, Sadao2015 Nov
Spotted Fantail
珠点扇尾鹟
นกอีแพรดอกลาย
call, songVietnam, Haiphong2016 Jun
Streak Eared Bulbul
Bông lau tai vằn
纹耳鹎
นกปรอดสวน
call, songThailand, Sadao2015 Nov
Tufted Titmouse
美洲凤头山雀
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
n/aTurkey Vulture
红头美洲鹫
call, songUSA, Annapolis, MD2017 May
n/aWestern Osprey
Ó biển

เหยี่ยวออสเปร
call, songUSA, Annapolis, MD2017 Jun
White Bellied Sea Eagle
Đại bàng biển bụng trắng
白腹海雕
นกออก
call, songMalaysia, Penang Island2017 Nov
White Breasted Nuthatch
白胸䴓
call, songUSA, Annapolis, MD2017 Jun
White Breasted Waterhen
Cuốc ngực trắng
白胸苦恶鸟
นกกวัก
call, songThailand, Sadao2016 May
White Cheeked Starling
Sáo đá má trắng
假畫眉
นกกิ้งโครงแก้มขาว
call, songVietnam, Hanoi2019 Feb
White Crested Laughingthrush
Khướu đầu trắng
白冠噪鹛
นกกะรางหัวหงอก
call, songVietnam, Hanoi
(photo is temp, hopefully!)
2018 Apr
White Rumped Munia
Di cam
白腰文鸟
นกกระจาบขี้หมู
call, songVietnam, Haiphong2017 Jul
White Throated Fantail
Rẻ quạt họng trắng
白喉扇尾鹟
นกอีแพรดคอขาว
call, songThailand, Sadao2016 Jun
White Throated Kingfisher
Sả đầu nâu
白胸翡翠
นกกระเต็นอกขาว
call, songThailand, Sadao2015 Nov
White Vented Myna (aka Great Myna)
Sáo mỏ vàng
林八哥
นกเอั้ยงหงอนก้นลาย
call, songThailand, Sadao2016
White Wagtail
Chìa vôi trắng
白鹡鸰
นกอุ้มบาตร
call, songVietnam, Haiphong2016 Jun
Wood Pigeon
斑尾林鸽
call, songUK, London2017 May
Wood Sandpiper
Choắt bụng xám
林鹬
นกชายเลนน้ำจืด
call, songVietnam, Hanoi2019 Feb
Yellow Bellied Prinia
Chiền chiện bụng vàng
黄腹山鹪莺
นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง
call, songVietnam, Haiphong2017 Jun
Yellow Billed Cuckoo
黄嘴美洲鹃
call, songUSA, Annapolis, MD2017 Jun
Yellow Bittern
Cò lửa lùn
黄斑苇鳽
นกยางไฟหัวดำ
call, songVietnam, Haiphong2016 Jun
Yellow Browed Warbler
Chích mày lớn
黄眉柳莺
นกกระจิ๊ดธรรมดา
call, songVietnam, Haiphong2017 Oct
Yellow Vented Bulbul
Bông lau mày trắng
白眉黄臀鹎
นกปรอดหน้านวล
call, songThailand, Sadao2015 Dec
Yellow Wagtail
Chìa vôi vàng
黃鶺鴒
นกเด้าลมเหลือง
call, songVietnam, Hanoi2019 Feb
Zebra Dove
Cu vằn
斑姬地鸠
นกเขาเล็ก
call, songThailand, Sadao2015 Oct

* Birds cannot be considered lifers when they are seen in captivity, like in a zoo or bird park. Although these pictures are of birds in captivity, they have been seen separately in the wild, hence inclusion on this list. At such time as a picture of the wild bird is taken, this one will be replaced.

The joy of dāna... feel free to share
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*