Vesak Day 2017

Birth

“I am chief of the world,
Eldest am I in the world,
Foremost am I in the world.
This is the last birth.
There is now no more coming to be.”

“Aggohamasmi lokassa,
jeṭṭhohamasmi lokassa,
seṭṭhohamasmi lokassa.
ayamantimā jāti,
natthi dāni punabbhavo” ti.

“ငါသည်လောက၌ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်၏၊
ငါသည် လောက၌ အကြီးဆုံးဖြစ်၏၊
ငါသည် လောက၌ အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏၊
ဤဘဝသည် နောက်ဆုံးတည်း၊
တစ်ဖန် ဖြစ်မည့်ဘဝ ယခုမရှိတော့ပြီ”။
“Ta là bậc tối thượng ở trên đời!
Ta là bậc tối tôn ở trên đời.
Ta là bậc cao nhất ở trên đời.
Nay là đời sống cuối cùng,
không còn phải tái sanh ở đời này nữa”.

『我是世間最高的,
我是世間最勝的,
我是世間最上的,
這是最後生,
現在,不再有再生了。』
Awakening
“Through many a birth in saṁsāra
have I wandered in vain,
seeking the builder of this house (of life).
Repeated birth is indeed suffering!

“O house-builder, you are seen!
You will not build this house again.
For your rafters are broken and your ridgepole shattered.
My mind has reached the Unconditioned;
I have attained the destruction of craving.”

“Aneka­jāti­saṁsā­raṁ,
sandhāvissaṁ anibbisaṁ;
Gahakāraṁ gavesanto,
dukkhā jāti punappunaṁ.

“Gahakāraka diṭṭhosi,
puna gehaṁ na kāhasi;
Sabbā te phāsukā bhaggā,
gahakūṭaṁ visaṅkhataṁ;
Visaṅ­khā­ra­gataṁ cittaṁ,
taṇhānaṁ khayamajjhagā.”

“အဖန်ဖန် ပဋိသန္ဓေနေရခြင်းသည် ဆင်းရဲလှစွာသောကြောင့် ခန္ဓာအိမ်ကို ဆောက်လုပ်တတ်သူ (တဏှာလက်သမား) ကို ရှာသော ငါသည် (ထိုတဏှာ လက်သမားကို မြင်နိုင်သောဉာဏ်) မရသေးသဖြင့် ဘဝများစွာ သံသရာပတ်လုံး ကျင်လည်ခဲ့ရလေပြီ။

“ခန္ဓာအိမ်ကို ဆောက်လုပ်တတ်သော ဟယ် တဏှာလက်သမား၊ ငါသည် သင့်ကို (ပညာမျက်စိဖြင့်) ယခုမြင်အပ်ပြီ။ ခန္ဓာအိမ်ကို နောင်တစ်ဖန် သင်ဆောက်လုပ်ရတော့မည် မဟုတ်၊ သင်၏ ကိလေသာတည်းဟူသော အခြင်ရနယ်အားလုံးတို့ကို (ငါ) ချိုးဖျက်အပ်ပြီ။ အဝိဇ္ဇာတည်းဟူသော အိမ်အထွတ်ကို ဖျက်ဆီးအပ်ပြီ။ (ငါ၏) စိတ်သည် ပြုပြင်ခြင်းကင်းရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ပြီ။ တဏှာကုန်ရာကုန်ကြောင်း အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရပြီ။”

“Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng chẳng gặp,
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh.

“Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gẫy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong.”

『多生以來,我在輪迴中尋找,
但找不到建造此屋舍的人,
不斷的輪迴實在苦啊!

造作屋舍的人啊!我已經找到你了!
不要再造作屋舍了!
我(佛陀)所有的椽都已經毀壞,
所有的棟樑(無明)都已經被摧毀了,
我已經證得非緣起法的涅槃了,
一切貪愛都已經滅除了。』

Last Words before Parinibbāna
“Come now, monks, for I tell you all conditioned things are subject to decay, strive on with heedfulness!”

“Handa dāni, bhikkhave, āmantayāmi vo, vayadhammā saṅkhārā appamādena sampādethā”ti.

“ရဟန်းတို့ သင်တို့အား ယခု (ငါဘုရား) မိန့်မှာတော်မူခဲ့အံ့၊ ပြုပြင်ပေးရသော ‘ရုပ်နာမ်ဓမ္မ’ သင်္ခါရတရားတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသဘော ရှိကုန်၏၊ မမေ့သော သတိတရားဖြင့်၂ ကိစ္စပြီးအောင် အားထုတ်ကြကုန်လော့။”

“Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật”.

『好了,比丘們!我現在召喚你們:諸行是消散法,你們要以不放逸使目標達成。』