World as Empty

Brown Shrike 25 Sep 16“Look on the world as empty, being always mindful.
Having removed wrong view of self, in this way one will cross beyond Death.
When looking on the world in this way the king of Death does not see one.” – Snp 5.16

“Suññato lokaṁ avekkhassu, sadā sato;
Attānudiṭṭhiṁ ūhacca, evaṁ maccutaro siyā;
Evaṁ lokaṁ avekkhantaṁ, maccurājā na passatī”ti.

“အခါခပ်သိမ်း အောက်မေ့မှု ‘သတိ’ ရှိလျက် မိမိကိုယ်ဟု စွဲလမ်းယူမှု ‘အတ္တာနုဒိဋ္ဌိ’ကို နုတ်ပယ်၍ လောကကို ဆိတ်သုဉ်းသောအားဖြင့် ရှုလော့၊ ဤသို့ ရှုသည်ရှိသော် သေမင်းကို လွန်မြောက်နိုင်ရာ၏၊ ဤသို့လောကကကို ရှုသောသူကို သေမင်းသည် မမြင်နိုင်။”

Hãy nhìn đời trống không, luôn luôn giữ chánh niệm,
Nhô lên ngã tùy kiến, như vậy vượt tử vong,
Hãy nhìn đời như vậy, thần chết không thấy được.

Brown Shrike ©Ashin Sopāka 2016