Storm Cloud

Cloud and Frangipani 12 Jun 16“A person renowned for his bounty,
Compassionate towards all beings,
Distributes alms gladly.
“Give! Give!” he says.

“Like a great storm cloud
That thunders and rains down
Filling the levels and hollows,
Saturating the earth with water,
Even so is such a person.

“Having righteously gathered wealth
Which he obtains by his own effort,
He fully satisfies with food and drink
Whatever beings live in need.” Iti 75

“Subhikkhavāco puriso,
sabba­bhū­tā­nukam­pako;
Sunset Storm Cloud 15 Apr 16Āmodamāno pakireti,
detha dethāti bhāsati.

“Yathāpi megho thanayitvā,
gajjayitvā pavassati;
Thalaṁ ninnañca pūreti,
abhisandantova vārinā.

“Evamevaṁ idhekacco, puggalo hoti tādiso;
Dhammena saṁharitvāna, uṭṭhā­nādhi­gataṁ dhanaṁ;
Tappeti annapānena, sammā patte vanibbake”ti.

“အကြင်သူသည် အလှူခံအချို့တို့အား ပေးလှူ၏။ အလှူခံအချို့တို့အား မပေး လှူ၊ ထိုသို့ သဘောရှိသောသူကို ပညာရှိတို့သည် ကွက်ကျားရွာသော မိုးနှင့် တူသူဟု ဆိုကုန်၏။

“ထမင်းရလွယ်သည့် စကားကို ပြောတတ်သော အလုံးစုံသော သတ္တဝါတို့ကို သနားစောင့်ရှောက်တတ်သော ယောကျာ်းသည် နှစ်သက်ရွှင်လန်း ဝမ်းမြောက်သည်ဖြစ်၍ဖြန့်ကြဲပေးလှူတတ်၏။ ပေးလိုက်ကြပါကုန်၊ ပေးလိုက်ကြပါကုန်ဟု ဆိုတတ်၏။

“မိုးသည် ထစ်ကြိုးမြည်ဟည်း၍ ရွာပြီးလျှင် ရေဖြင့် စီးလျက်သာလျှင် ကြည်းကုန်းကိုလည်းကောင်း၊ ချိုင့်ဝှမ်းရာကိုလည်းကောင်း ပြည့်စေသကဲ့သို့ ဤအတူသာလျှင် ဤလောက၌ ထိုသို့ သဘောရှိသောအချို့ပုဂ္ဂိုလ်သည် တရားသဖြင့် စုဆောင်း၍ ထကြွမှု လုံ့လကြောင့် ရသော ဥစ္စာကို ရှေ့မှောက်ရောက်လာကုန်သောသူဖုန်းစားတို့အား ထမင်းအဖျော်ဖြင့် ရောင့်ရဲစေ၏”

“Hạng người mưa bố thí,
Cùng khắp tất cả chỗ,
Có lòng thương từ mẫn,
Ðối với mọi loại hữu tình,
Với tâm thật hoan hỷ,
Tung vải cho cùng khắp.
Hãy cho! Hãy cho nữa,
Vị ấy luôn nói vậy.
Như mây giông gầm thét
Chớp sáng mưa đổ xuống,
Tràn ngập chỗ đất cao,
Tràn đầy chỗ đất trũng,
Chảy tràn với nước ngập.
Cũng vậy ở đời này,
Có một số hạng người,
Hạng người giống như vậy.
Thâu hoạch được đúng pháp,
Tài sản do nỗ lực.
Với đồ ăn đồ uống
Vị ấy chơn chánh đãi,
Những chúng sanh khốn cùng.”

Clouds ©Ashin Sopāka 2016