Mother’s Love

“Just as a mother would protect her son,
her only son, with her own life,
so one should develop toward all beings
a state of mind without boundaries.” – Snp 1.8

” Mātā yathā niyaṁputtaṁ—​
āyusā ekaputtamanurakkhe;
Evampi sabbabhūtesu,
Mānasaṁ bhāvaye aparimāṇaṁ. ”

မိခင်သည် ရင်၌ ဖြစ်သောတစ်ဦးတည်းသားကို
အသက်ရှင်စေရန် အစဉ် စောင့်ရှောက်ဘိသကဲ့သို့ ဤအတူပင်
သတ္တဝါခပ်သိမ်းတို့၌ အတိုင်းအရှည်
မရှိသော မေတ္တာစိတ်ကို ပွါးများရာ၏။

“Giống như người mẹ bảo vệ đứa con trai của mình,
đứa con trai độc nhất, đến trọn đời,
cũng như vậy, đối với tất cả các sanh linh,
nên phát triển tâm ý vô hạn lượng.”

「犹如母亲用生命保护自己的唯一儿子,
对一切众生施以无限的仁慈心。」

Top: Greater Racket Tailed Drongo
Botto: Macaque

The Value of Loving-Kindness

“Bhikkhus, if someone were to give away a hundred pots of food as charity in the morning, a hundred pots of food as charity at noon, and a hundred pots of food as charity in the evening, and if someone else were to develop a mind of loving-kindness even for the time it takes to pull a cow’s udder, either in the morning, at noon, or in the evening, this would be more fruitful than the former.

“Therefore, bhikkhus, you should train yourselves thus: ‘We will develop and cultivate the liberation of mind by loving-kindness, make it our vehicle, make it our basis, stabilize it, exercise ourselves in it, and fully perfect it.’ Thus should you train yourselves.” SN 20.4

“Yo, bhikkhave, pubbaṇhasamayaṁ okkhāsataṁ dānaṁ dadeyya, yo majjhanhikasamayaṁ okkhāsataṁ dānaṁ dadeyya, yo sāyanhasamayaṁ okkhāsataṁ dānaṁ dadeyya, yo vā pubbaṇhasamayaṁ antamaso gadduhanamattampi mettacittaṁ bhāveyya, yo vā majjhanhikasamayaṁ antamaso gadduhanamattampi mettacittaṁ bhāveyya, yo vā sāyanhasamayaṁ antamaso gadduhanamattampi mettacittaṁ bhāveyya, idaṁ tato mahapphalataraṁ.

“Tasmātiha, bhikkhave, evaṁ sikkhitabbaṁ: ‘mettā no cetovimutti bhāvitā bhavissati bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā paricitā susamāraddhā’ti. Evañhi vo, bhikkhave, sikkhitabban”ti.

ရဟန်းတို့ အကြင်သူသည် နံနက်တစ်ကြိမ် နေ့လည်တစ်ကြိမ် ညနေ တစ်ကြိမ် မွန်မြတ်သော ဘောဇဉ်တို့ဖြင့် ပြည့်သော ထမင်းအိုးတစ်ရာဖြင့် အလှူကို ပေးလှူရာ၏၊ အကြင် သူသည်ကား နံနက်အခါ၌ဖြစ်စေ, နေ့လည်အခါ၌ဖြစ်စေ, ညနေအခါ၌ဖြစ်စေ အယုတ်သဖြင့် နွားနို့တစ်ညှစ် ခန့် ကာလမျှလည်း မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများရာ၏၊ ဤနွားနို့တစ်ညှစ်ခန့်မျှ မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများခြင်း သည် ထိုအလှူသုံးကြိမ်ထက် အထူးသဖြင့် အကျိုးကြီး၏။

ရဟန်းတို့ ထို့ကြောင့် ဤသာသနာတော်၌ “ငါ့တို့သည် (ဆန့်ကျင်ဘက်မှ) လွတ်မြောက်သော မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများအံ့၊ လေ့လာအံ့၊ ယာဉ်ကဲ့သို့ ပြုအံ့၊ တည်ရာကဲ့သို့ ပြုအံ့၊ ဆောက်တည်အံ့၊ ထက် ဝန်းကျင်မှ ဆည်းပူးအံ့၊ ကောင်းစွာ အားထုတ်အံ့”ဟု ဤသို့လျှင် သင်တို့ ကျင့်ရမည်ဟု (ဟောတော်မူ၏)။

“Này các Tỷ-kheo, ai vào buổi sáng bố thí một trăm cái nồi, ai buổi trưa bố thí một trăm cái nồi, hay ai buổi chiều bố thí một trăm cái nồi, và ai buổi sáng chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi trưa chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi chiều chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, sự việc này đối với sự việc trước, quả có lớn hơn.

“Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: “Chúng tôi sẽ tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy và khéo thực hiện”.

「比丘們!如果任何人在午前時施與百鍋食物之布施,如果任何人在中午時施與百鍋食物之布施,如果任何人在傍晚時施與百鍋食物之布施;如果任何人在午前時修習慈心甚至如擠牛奶時拉一次奶頭那樣短的時間,如果任何人在中午時修習慈心甚至如擠牛奶時拉一次奶頭那樣短的時間,如果任何人在傍晚時修習慈心甚至如擠牛奶時拉一次奶頭那樣短的時間,這因此而有更大果。

比丘們!因此,你們應該這麼學:『我們要修習、多修習慈心解脫,作為車輛、作為基礎、已實行、成為習慣、善精勤的。』比丘們!你們應該這麼學。」

Chipping Sparrow

Mettā – Loving Kindness

“Bhikkhus, if someone were to give away a hundred pots of food as charity in the morning, a hundred pots of food as charity at noon, and a hundred pots of food as charity in the evening, and if someone else were to develop a mind of lovingkindness even for the time it takes to pull a cow’s udder, either in the morning, at noon, or in the evening, this would be more fruitful than the former.

“Therefore, bhikkhus, you should train yourselves thus: ‘We will develop and cultivate the liberation of mind by lovingkindness, make it our vehicle, make it our basis, stabilize it, exercise ourselves in it, and fully perfect it.’ Thus should you train yourselves.” – SN 20.4

“Yo, bhikkhave, pubbaṇhasamayaṁ okkhāsataṁ dānaṁ dadeyya, yo majjhanhikasamayaṁ okkhāsataṁ dānaṁ dadeyya, yo sāyanhasamayaṁ okkhāsataṁ dānaṁ dadeyya, yo vā pubbaṇhasamayaṁ antamaso gadduhanamattampi mettacittaṁ bhāveyya, yo vā majjhanhikasamayaṁ antamaso gadduhanamattampi mettacittaṁ bhāveyya, yo vā sāyanhasamayaṁ antamaso gadduhanamattampi mettacittaṁ bhāveyya, idaṁ tato mahapphalataraṁ. Tasmātiha, bhikkhave, evaṁ sikkhitabbaṁ: ‘mettā no cetovimutti bhāvitā bhavissati bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā paricitā susamāraddhā’ti. Evañhi vo, bhikkhave, sikkhitabban”ti.

“ရဟန်းတို့ အကြင်သူသည် နံနက်တစ်ကြိမ် နေ့လည်တစ်ကြိမ် ညနေ တစ်ကြိမ် မွန်မြတ်သော ဘောဇဉ်တို့ဖြင့် ပြည့်သော ထမင်းအိုးတစ်ရာဖြင့် အလှူကို ပေးလှူရာ၏၊ အကြင် သူသည်ကား နံနက်အခါ၌ဖြစ်စေ, နေ့လည်အခါ၌ဖြစ်စေ, ညနေအခါ၌ဖြစ်စေ အယုတ်သဖြင့် နွားနို့တစ်ညှစ် ခန့် ကာလမျှလည်း မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများရာ၏၊ ဤနွားနို့တစ်ညှစ်ခန့်မျှ မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများခြင်း သည် ထိုအလှူသုံးကြိမ်ထက် အထူးသဖြင့် အကျိုးကြီး၏။

“ရဟန်းတို့ ထို့ကြောင့် ဤသာသနာတော်၌ “ငါ့တို့သည် (ဆန့်ကျင်ဘက်မှ) လွတ်မြောက်သော မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများအံ့၊ လေ့လာအံ့၊ ယာဉ်ကဲ့သို့ ပြုအံ့၊ တည်ရာကဲ့သို့ ပြုအံ့၊ ဆောက်တည်အံ့၊ ထက် ဝန်းကျင်မှ ဆည်းပူးအံ့၊ ကောင်းစွာ အားထုတ်အံ့”ဟု ဤသို့လျှင် သင်တို့ ကျင့်ရမည်ဟု (ဟောတော်မူ၏)။

“Này các Tỷ-kheo, ai vào buổi sáng bố thí một trăm cái nồi, ai buổi trưa bố thí một trăm cái nồi, hay ai buổi chiều bố thí một trăm cái nồi, và ai buổi sáng chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi trưa chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi chiều chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, sự việc này đối với sự việc trước, quả có lớn hơn.

“Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: “Chúng tôi sẽ tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy và khéo thực hiện”.

「比丘們!如果任何人在午前時施與百鍋食物之布施,如果任何人在中午時施與百鍋食物之布施,如果任何人在傍晚時施與百鍋食物之布施;如果任何人在午前時修習慈心甚至如擠牛奶時拉一次奶頭那樣短的時間,如果任何人在中午時修習慈心甚至如擠牛奶時拉一次奶頭那樣短的時間,如果任何人在傍晚時修習慈心甚至如擠牛奶時拉一次奶頭那樣短的時間,這因此而有更大果。

比丘們!因此,你們應該這麼學:『我們要修習、多修習慈心解脫,作為車輛、作為基礎、已實行、成為習慣、善精勤的。』比丘們!你們應該這麼學。」

Top: Tũn
Bottom: White Tailed Deer

Udders

“Bhikkhus, if someone were to give away a hundred pots of food as charity in the morning, a hundred pots of food as charity at noon, and a hundred pots of food as charity in the evening, and if someone else were to develop a mind of lovingkindness even for the time it takes to pull a cow’s udder, either in the morning, at noon, or in the evening, this would be more fruitful than the former.” – SN 20.4

“Yo, bhikkhave, pubbaṇhasamayaṁ okkhāsataṁ dānaṁ dadeyya, yo majjhanhikasamayaṁ okkhāsataṁ dānaṁ dadeyya, yo sāyanhasamayaṁ okkhāsataṁ dānaṁ dadeyya, yo vā pubbaṇhasamayaṁ antamaso gadduhanamattampi mettacittaṁ bhāveyya, yo vā majjhanhikasamayaṁ antamaso gadduhanamattampi mettacittaṁ bhāveyya, yo vā sāyanhasamayaṁ antamaso gadduhanamattampi mettacittaṁ bhāveyya, idaṁ tato mahapphalataraṁ.”

ရဟန်းတို့ အကြင်သူသည် နံနက်တစ်ကြိမ် နေ့လည်တစ်ကြိမ် ညနေ တစ်ကြိမ် မွန်မြတ်သော ဘောဇဉ်တို့ဖြင့် ပြည့်သော ထမင်းအိုးတစ်ရာဖြင့် အလှူကို ပေးလှူရာ၏၊ အကြင် သူသည်ကား နံနက်အခါ၌ဖြစ်စေ, နေ့လည်အခါ၌ဖြစ်စေ, ညနေအခါ၌ဖြစ်စေ အယုတ်သဖြင့် နွားနို့တစ်ညှစ် ခန့် ကာလမျှလည်း မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများရာ၏၊ ဤနွားနို့တစ်ညှစ်ခန့်မျှ မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများခြင်း သည် ထိုအလှူသုံးကြိမ်ထက် အထူးသဖြင့် အကျိုးကြီး၏။

「比丘們!如果任何人在午前時施與百鍋食物之布施,如果任何人在中午時施與百鍋食物之布施,如果任何人在傍晚時施與百鍋食物之布施;如果任何人在午前時修習慈心甚至如擠牛奶時拉一次奶頭那樣短的時間,如果任何人在中午時修習慈心甚至如擠牛奶時拉一次奶頭那樣短的時間,如果任何人在傍晚時修習慈心甚至如擠牛奶時拉一次奶頭那樣短的時間,這因此而有更大果。」

“Này các Tỷ-kheo, ai vào buổi sáng bố thí một trăm cái nồi, ai buổi trưa bố thí một trăm cái nồi, hay ai buổi chiều bố thí một trăm cái nồi, và ai buổi sáng chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi trưa chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi chiều chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, sự việc này đối với sự việc trước, quả có lớn hơn.”

Tũn Meets Cows
©Ashin Sopāka 2019

Metta Sutta

Bhante Indaratana of the Subang Jaya Buddhist Association SJBA has been recording the various paritta to the background music of Imee Ooi. His version of the Metta Sutta is particularly moving, really capturing the essence of loving-kindness (mettā). Below is the Pāḷi transcription, followed by translations in English, မြန်မာ, Tiếng Việt, 中文, Italiano, Bahasa Indonesia, Español, Pусский, Français, Deutsche, Suomalainen, عربى and עברית. (For sources, see ”Sources” page)

Mettasuttaṁ

“Karaṇīyamatthakusalena,
Yanta santaṁ padaṁ abhisamecca;
Sakko ujū ca suhujū ca,
Sūvaco cassa mudu anatimānī.

“Santussako ca subharo ca,
Appakicco ca sallahukavutti;
Santindriyo ca nipako ca,
Appagabbho kulesvananugiddho.

“Na ca khuddasamācare kiñci,
Yena viññū pare upavadeyyuṁ;
Sukhino va khemino hontu,
Sabbesattā bhavantu sukhitattā.

“Ye keci pāṇabhūtatthi,
Tasā vā thāvarā vā anavasesā;
Dīghā vā ye va mahantā ,
Majjhimā rassakā aṇukathūlā.

“Diṭṭhā vā ye va adiṭṭhā ,
Ye ca dūre vasanti avidūre;
Bhūtā va sambhavesī va ,
Sabbesattā bhavantu sukhitattā.

“Na paro paraṁ nikubbetha,
Nātimaññetha katthaci na kañci ;
Byārosanā paṭighasañña,
Nāññamaññassa dukkhamiccheyya.

“Mātā yathā niyaṁputta—​
Māyusā ekaputtamanurakkhe;
Evampi sabbabhūtesu,
Mānasaṁ bhāvaye aparimāṇaṁ.

“Mettañca sabbalokasmi,
Mānasaṁ bhāvaye aparimāṇaṁ;
Uddhaṁ adho ca tiriyañca,
Asambādhaṁ averamasapattaṁ.

“Tiṭṭhaṁ caraṁ nisinno va ,
Sayāno va yāvatāssa vigatamiddho ;
Etaṁ satiṁ adhiṭṭheyya,
Brahmametaṁ vihāramidhamāhu.

“Diṭṭhiñca anupaggamma,
Sīlavā dassanena sampanno;
Kāmesu vinaya gedhaṁ,
Na hi jātuggabbhaseyya punaretī”ti.

English

“This is what should be done by one skilled in the good,
having made the breakthrough to that peaceful state:
he should be able, upright, and very upright,
amenable to advice and gentle, without arrogance.

“[He should be] content and easily supported,
of few duties and a frugal way of living;
of peaceful faculties and judicious,
courteous, without greed when among families.

“He should not do anything, however slight,
because of which other wise people might criticize him.
May all beings be happy and secure;
may they be inwardly happy!

“Whatever living beings there are
whether frail or firm, without omission,
those that are long or those that are large, middling,
short, fine, or gross;

“whether they are seen or unseen,
whether they dwell far or near,
whether they have come to be or will come to be,
may all beings be inwardly happy!

“No one should deceive another,
nor despise anyone anywhere.
Because of anger and thoughts of aversion
no one should wish suffering for another.

“Just as a mother would protect her son,
her only son, with her own life,
so one should develop toward all beings
a state of mind without boundaries.

“And toward the whole world
one should develop loving-kindness,
a state of mind without boundaries –
above, below, and across –
unconfined, without enmity, without adversaries.

“Whether standing, walking, sitting,
or lying down, as long as one is not drowsy,
one should resolve on this mindfulness:
they call this a divine dwelling here.

“Not taking up any views,
possessing good behavior, endowed with vision,
having removed greed for sensual pleasures,
one never again comes back to the bed of a womb.

မြန်မာ

ငြိမ်းအေးသော နိဗ္ဗာန်သို့ ဉာဏ်ဖြင့် သက်ဝင်၍ နေလိုသော အကျိုး စီးပွါး၌ လိမ္မာသောသူသည် (ဤဆိုလတ္တံ့သော စည်းကမ်းနည်းလမ်းကို) ပြုကျင့် အပ်၏။ ကျင့်စွမ်းနိုင်ရမည်၊ ကိုယ် နှုတ်ဖြောင့်မတ်ရမည်၊ စိတ်နေ စိတ်ထား ကောင်းစွာ ဖြောင့်မတ်ရမည်၊ ဆိုဆုံးမလွယ်ရမည်၊ စိတ်ထား နူးညံ့သိမ်မွေ့ရမည်၊ လွန်ကဲမြင့်မောက်သော မာနမရှိရာ။

ပစ္စည်းလေးပါး၌ ရောင့်ရဲ လွယ်ရမည်၊ မွေးမြူ လွယ်ရမည်၊ အမှုကိစ္စ နည်းပါးရမည်၊ ဝန်ကျဉ်းပေါ့ပါးသော အသက်မွေးမှု ရှိရမည်၊ ငြိမ်သက်သော ဣန္ဒြေရှိရမည်၊ ရင့်ကျက်သော ပညာရှိရမည်၊ ကိုယ် နှုတ် နှလုံးကြမ်းတမ်းခြင်း မရှိရာ၊ ဒါယကာတို့၌ တပ်မက်မှု ကင်းရမည်။

ပညာရှိတို့ ကဲ့ရဲ့စွပ်စွဲနိုင်မည့် ဒုစရိုက်ကို စိုးစဉ်း အနည်းငယ်မျှလည်း မပြုကျင့်ရာ၊ (ဤစည်းကမ်းနည်းလမ်းကို လိုက်နာရမည်)၊ ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါတို့သည် ချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကုန်သည် ဘေးကင်းကုန်သည်ဖြစ်၍ ချမ်းသာသော ကိုယ်စိတ် ရှိကြပါစေကုန်သတည်း။

ကြွင်းမဲ့ဥဿုံ အလုံးစုံသော (ထွက်သက်ဝင်သက်ရှိ) သတ္တဝါ (ထွက်သက် ဝင်သက်မဲ့) သတ္တဝါတို့သည်လည်းကောင်း၊ ထိတ်လန့်သော (ပုထုဇဉ်) ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခန့်သော (ရဟန္တာ) ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ရှည်သော ကိုယ်ရှိသော သတ္တဝါတို့သည်လည်းကောင်း၊ ကြီးသော ကိုယ်ရှိသော သတ္တဝါတို့သည်လည်းကောင်း၊ အလတ်စား့ကိုယ်ရှိသော သတ္တဝါတို့သည်လည်းကောင်း၊ ပုတိုသော ကိုယ်ရှိသော သတ္တဝါတို့သည်လည်းကောင်း၊ သေးဖွဲသိမ်မွေ့သော ကိုယ်ရှိသော သတ္တဝါတို့သည်လည်းကောင်း၊ ဆူဖြိုးသော ကိုယ်ရှိသော သတ္တဝါတို့သည်လည်းကောင်း။

မြင်ဖူးသော သတ္တဝါတို့သည်လည်းကောင်း မမြင်ဖူးသော သတ္တဝါတို့သည်လည်းကောင်း၊ အဝေး၌ နေသော သတ္တဝါတို့သည်လည်းကောင်း၊ အနီး၌ နေသော သတ္တဝါတို့သည်လည်းကောင်း၊ (ရဟန္တာ) ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ (ပုထုဇဉ်သေက္ခ) ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းကောင်း ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါတို့သည် ချမ်းသာသော ကိုယ်စိတ် ရှိကြပါစေကုန်သတည်း။

တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို အမျက်မထွက်ပါစေလင့်၊ တစ်စုံတစ်ခုသော အရာ၌ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှ ခြုပ်ခြယ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရန်လိုသော စိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မထီမဲ့မြင်မပြုပါစေလင့်၊ အချင်းချင်း ဆင်းရဲမှုကို အလို မရှိပါစေလင့်။

မိခင်သည် ရင်၌ ဖြစ်သောတစ်ဦးတည်းသားကို အသက်ရှင်စေရန် အစဉ် စောင့်ရှောက်ဘိသကဲ့သို့ ဤအတူပင် သတ္တဝါခပ်သိမ်းတို့၌ အတိုင်းအရှည် မရှိသော မေတ္တာစိတ်ကို ပွါးများရာ၏။

အထက် အောက်ဖီလာ အလုံးစုံသော လောက၌ ကျဉ်းမြောင်းခြင်း မရှိသော အတွင်းရန်အပြင်ရန်ကင်းသော အတိုင်းအရှည်မရှိသော မေတ္တာစိတ်ကို ပွါး များရာ၏။

ငိုက်မျဉ်းခြင်း ကင်း၍ ရပ်နေသမျှ သွားနေသမျှ ထိုင်နေသမျှ လျောင်း နေသမျှကာလပတ်လုံးဤ (မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော) သတိကို ပွါးများအံ့ဟု ဆောက် တည်ရာ၏။ ဤသာသနာတော်၌ မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော သတိဖြင့် နေခြင်းကို မြတ်သော နေခြင်း ‘ဗြဟ္မဝိဟာရ’ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားတို့ဟောတော်မူကုန်၏။

(ထိုမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးဖြန်းသောသူသည် ) သက္ကာယဒိဋ္ဌိသို့လည်း မကပ်မူ၍ (လောကုတ္တရာ) သီလရှိသည် ဖြစ်လျက်သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်အမြင်နှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ ဝတ္ထုကာမတို့၌ တပ်မက်တွယ်တာမှုကို ပယ်ဖျောက်သည်ရှိသော် အမိဝမ်း၌ တစ်ဖန် (ပဋိသန္ဓေ) နေခြင်းသို့ မရောက်တော့ပေဟု (မိန့်တော်မူ၏)။

Tiếng Việt

“Vị thiện xảo mục đích,
Cần phải làm như sau:
Sau khi hiểu thông suốt,
Con đường an tịnh ấy,
Có khả năng, trực tánh,
Thật sự, khéo chân trực,
Dễ nói và nhu hòa,
Không có gì cao mạn.

“Sống cảm thấy vừa đủ,
Nuôi sống thật dễ dàng,
Ít có sự rộn ràng,
Sống đạm bạc giản dị.
Các căn được tịnh lạc,
Khôn ngoan và thật trọng,
Không xông xáo gia đình,
Không tham ái, tham vọng.

“Các sở hành của mình,
Không nhỏ nhen vụn vặt,
Khiến người khác có trí,
Có thể sanh chỉ trích.
Mong mọi loài chúng sanh,
Ðược an lạc, an ổn,
Mong họ chứng đạt được,
Hạnh phúc và an lạc.

“Mong tất cả những ai,
Hữu tình có mạng sống,
Kẻ yếu hay kẻ mạnh,
Không bỏ sót một ai,
Kẻ dài hay kẻ lớn,
Trung, thấp, loài lớn, nhỏ.

“Loài được thấy, không thấy,
Loài sống xa, không xa,
Các loài hiện đang sống,
Các loài sẽ được sanh,
Mong mọi loài chúng sanh
Sống hạnh phúc an lạc.

“Mong rằng không có ai,
Lường gạt lừa dối ai,
Không có ai khinh mạn,
Tại bất cứ chỗ nào.
Không vì giận hờn nhau,
Không vì tưởng chống đối.
Lại có người mong muốn,
Làm đau khổ cho nhau.

“Như tấm lòng người mẹ,
Ðối với con của mình,
Trọn đời lo che chở,
Con độc nhất mình sanh.
Cũng vậy, đối tất cả
Các hữu tình chúng sanh,
Hãy tu tập tâm ý,
Không hạn lượng rộng lớn.

“Hãy tu tập từ tâm,
Trong tất cả thế giới,
Hãy tu tập tâm ý,
Không hạn lượng rộng lớn.
Phía trên và phía dưới,
Cũng vậy, cả bề ngang,
Không hạn chế, trói buộc,
Không hận, không thù địch.

“Khi đứng, hay khi đi,
Khi ngồi, hay khi nằm,
Lâu cho đến khi nào,
Khi đang còn tỉnh thức,
Hãy an trú niệm này,
Nếp sống này như vậy,
Ðược đời đề cập đến,
Là nếp sống tối thượng.

“Ai từ bỏ tà kiến,
Giữ giới, đủ chánh kiến,
Nhiếp phục được tham ái,
Ðối với các dục vọng,
Không còn phải tái sanh,
Ði đến thai tạng nữa.

中文

「对于证知了寂静的境界,善于利益者应当做的是:
堪能、正直与端正,易受劝、柔和、不骄慢。

知足与容易护持,少事务与生活简朴,
寂静诸根与明智,不鲁莽与不贪着诸俗人家。

凡其他智者会指责的,即使是小事也不做。
愿一切有情快乐与安稳,愿他们自得其乐!

凡是有息的生类,脆弱的或稳固的尽无遗,
长的、大的或中的,短的、小的或粗的。

无论已见或未见的,住在远的或近的,
已生的或寻求出生的,愿一切有情自得其乐!

当不要有人欺骗他人;不要轻视任何地方的任何人;
当不要以愤怒与厌恶想,而彼此希望对方受苦。

正如母亲对待自己的儿子,会以生命来保护唯一的儿子;
应当如此对一切生类,修习无量的心。

应当以慈爱对一切世界,修习无量的心,
上方、下方及横方,无障碍、无怨恨、无敌对。

无论站着、行走、坐着或躺着,
只要他离开睡眠,都能决意此慈念,
这被称为在此的梵住。

以及不堕入邪见,持戒,具足智见,
调伏对诸欲的贪爱,确定不再卧母胎中。」

Italiano

Questo sarà fatto da colui che ha come scopo il bene
avendo ottenuto la condizione di pace:
Sia capace, retto, e risoluto,
gentile e non presuntuoso,
contenuto e integro,
con pochi doveri, vivendo leggermente,
con facoltà pacate, maturo,
modesto e senza avidità.
Non faccia azioni negative
che i saggi biasimano.
Pensi: Possano
tutti gli esseri essere felici ed in pace.
Qualsiasi essere,
debole o forte,
lungo, grande,
medio, corto,
sottile, corpulenta,
visibile e non visibile,
vicino e lontano,
nato o in procinto di nascere:
Possano tutti gli esseri essere felici ed in pace.
Che nessuno inganni l’altro
o lo disprezzi,
o attraverso la rabbia o l’odio
desideri la sofferenza per un altro.
Come una madre rischierebbe la sua vita
per proteggere il suo bambino, il suo unico bambino
così si dovrebbe coltivare un cuore illimitato
con riguardo a tutti gli esseri.
Con buona volontà per il cosmo intero,
si coltivi un cuore illimitato:
Senza odio.
stando in piedi, camminando
sedendo, o riposando,
sempre con piena presenza mentale,
pienamente consapevoli.
Questo è detto lo stato sublime
nel qui ed ora.
Non preso da false teorie,
ma virtuoso e completo,
eliminando il desiderio per i piaceri sensuali,
uno mai più
rinascerà in grembo materno.

Bahasa

Apakah yang harus dilakukan oleh seorang
Yang terampil dalam hal yang bermanfaat,
Untuk memperoleh kondisi Damai adalah sebagai berikut:
Ia harus mampu, tulus, lurus dan tidak angkuh,
Mudah dinasihati, lembut dan puas,

Mudah disokong dan tidak terjebak
Dalam terlalu banyak kesibukan, dan hidup sederhana,
Dengan indria-indria yang tenang, cerdas, tidak angkuh
Tidak tamak ketika bersama orang lain,

Tidak melakukan bahkan hal kecil yang dicela oleh para bijaksana.
(Dan ini adalah pemikiran yang harus senantiasa dikembangkan):
“Semoga makhluk-makhluk hidup berbahagia dan aman,
Dan semoga mereka berbahagia.

Makhluk apa pun juga yang bernapas,
Apakah lemah atau pun kuat,
Tanpa kecuali, apakah panjang atau pendek,
Atau sedang, atau besar atau kecil,

Atau padat, atau terlihat atau tidak terlihat,
Atau apakah mereka berdiam jauh atau dekat,
Mereka yang telah ada di sini, mereka yang segera menjelma—
Semoga mereka semua berbahagia.”

Jangan mencelakai makhluk lain
Dan jangan merendahkan dalam cara apa pun dan di mana pun;
Jangan saling mengharapkan kemalangan satu sama lain
Karena provokasi atau pun karena permusuhan

Seperti seorang ibu yang mempertaruhkan hidupnya
Menyayangi dan melindungi anaknya, anak tunggalnya,
Demikian pula ia harus mengembangkan cinta kasih tanpa batas ini
Terhadap semua yang hidup di seluruh alam semesta—

Merentang dari kesadaran luhur
Ke atas dan ke bawah dan ke sekeliling dunia,
Tanpa terganggu, bebas dari kebencian dan permusuhan.

Dan sewaktu ia berdiri dan sewaktu ia duduk
Atau ketika ia berbaring selagi masih terbebas dari kantuk,
Ia harus berfokus pada perhatian ini—
Ini adalah keberdiaman brahma di sini, mereka katakan.

Tetapi ketika ia hidup dengan cukup terbebas dari pandangan apa pun,
Bermoral, dengan memenangkan pandangan terang sempurna,
Dan meninggalkan keserakahan serta keinginan egois,
Maka ia pasti tidak akan terlahir kembali.

Español

Una persona versada en el bien,
que ha entendido el camino de la serenidad,
ha de ser hábil y honesta,
de buen trato, apacible y sin orgullo,

contenta, fácil de complacer,
poco atareada, de costumbres sencillas
y de sentidos calmados,
ha de ser modesta, juiciosa
y no ansiar seguidores.

No ha de hacer la más mínima cosa
que la gente sabia pueda reprocharle.
“Que todo el mundo tenga paz y felicidad,
que todo el mundo sea feliz.

Que todos los seres vivos, sin excepción,
sean débiles o fuertes,
altos o bajitos,
grandes, medianos o pequeños,

vistos o no vistos,
vivan lejos o bien cerca,
nacidos o todavía por venir,
que sean felices todos ellos.

Que nadie, en lugar alguno,
engañe o menosprecie a otra persona,
ni le desee el sufirmiento
debido a la ira o al rechazo.”

Así como una madre protegería con su vida
a su hijo único,
cultiva hacia todos los demás
un corazón ilimitado.

Cultiva un corazón amable
con el mundo entero, sin límites,
de arriba a abajo y de una punta a otra,
libre de trabas y de enemistad.

De pie, sentado, tumbada o caminando,
siempre, mientras estés despierto,
ten esta idea bien presente.
Esto sí es vivir como los dioses.

La persona que no se agarra a ideologías,
que es virtuosa, ha perfeccionado su comprensión
y educado la codicia sensorial,
sin duda nunca volverá a gestarse.

Rусский

Пусть будет он прямодушен и бодр,
Совестлив и кроток в речи, уступчив, не горд.

Пусть он идет своим путем, успокоенный,
Не отягощенный заботами, с утихшими чувствами,
С окрепшею мудростью, не надменный, не жадный.

Пусть он никогда даже и не подумает что-либо такое,
За что бы могли упрекнуть его мудрые…
Да будут счастливы все существа,
Да живут все они в радости и довольстве!

Все живые существа, которые только есть на свете,
И слабые и сильные, и длинные и короткие,
И большие и средние, и великие и малые,
Видимые и невидимые, живущие близко и далеко,
Рождённые или только носимые в утробе—
Все они да будут счастливы!

Пусть никто не обманывает других,
Пусть никто и никогда не обижает других,
Пусть никто ни гневом, ни злобою не вредит другим.

Как неусыпно мать охраняет свое единственное дитя,
Как дорожит она его жизнью,
Так пусть каждый объемлет своим благоволением всех существ.

Пусть он простирает свое благоволение сквозь все миры,
Пусть обнимает он их своим благосклонным духом
И вдаль, и вглубь, и ввысь,
Без вражды, без тревоги, без ненависти.

Стоя или лежа, сидя или ходя, в каждую минуту бодрствования
Пусть он предаётся осознанию этого,—
Этот путь жизни самый лучший на свете.

Добродетельный, одарённый совершенною мудростью,
Потушивший в себе жажду плотских наслаждений,
Никогда не вступит вновь на путь рождений и смертей».

Français

Voici ce que doit faire celui dont les buts sont avisés
Qui veut arriver à l’état de paix:
Etre capable, droit, et direct,
Facile à instruire, aimable et sans prétention,
Content et facile à vivre,
Ayant peu de charges, vivant de peu,
Aux facultés pacifiques, et plein de maîtrise [de soi],
modeste, et sans envie d’avoir des partisans.

Ne faites pas la moindre chose
que plus tard les sages pussent censurer.

Dites-vous: Heureux, tranquilles,
Puissent tous les êtres être heureux dans leur coeur
Quels que soient ces êtres,
faibles ou forts, sans exception,
longs, larges,
moyens, courts,
subtils, grossiers,
visibles et invisibles,
proches et éloignés,
nés et en recherche de naissance:
Puissent tous les êtres être heureux dans leur coeur.

Que personne ne trompe personne
Ou ne méprise quiconque, nulle part,
Ou que par colère ou irritation
Personne ne souhaite de souffrir à personne.

Comme une mère risquerait sa vie
Pour protéger son enfant, son seul enfant,
De même doit-on cultiver un coeur sans limite
Par rapport à tous les êtres.
Avec bonne volonté pour le cosmos entier,
Cultivez un coeur sans limites:
Au-dessus, en dessous, et tout autour,
sans obstacle, sans hostilité ni haine.
Que ce soit debout, en marchant,
Assis ou couché,
aussi longtemps qu’on est alertes,
On doit être résolu dans son attention.
C’est ce qu’on appelle les demeures sublimes
Ici et maintenant.

Non pas prisonnier de ses conceptions,
Mais vertueux et accompli en vision,
Ayant dompté le désir des plaisirs sensuels,
jamais plus
on ne reposera dans la matrice.

Deutsche

Dies soll erwirken, wer des Heiles kundig
Und wer die Friedens-Stätte zu verstehen wünscht:
Stark soll er sein und aufrecht, aufrecht voll und ganz.
Zugänglich sei er, sanft und ohne Hochmut.

Genügsam sei er und sei leicht befriedigt,
Nicht viel geschäftig und bedürfnislos.
Die Sinne still, und klar sei der Verstand,
Nicht dreist, nicht gierig, geht er unter Menschen.

Auch nicht im Kleinsten soll er sich vergehen,
Wofür ihn andere, Verständige, tadeln möchten.
Sie mögen glücklich und voll Frieden sein,
Die Wesen alle! Glück erfüll’ ihr Herz!

Was es an Lebewesen hier auch gibt,
Die schwachen und die starken, restlos alle;
Mit langgestrecktem Wuchs und groß an Körper,
Die mittelgroß und klein, die zart sind oder grob.

Die sichtbar sind und auch die unsichtbaren,
Die ferne weilen und die nahe sind,
Entstandene und die zum Dasein drängen,—
Die Wesen alle: Glück erfüll’ ihr Herz!

Keiner soll den anderen hintergehen;
Weshalb auch immer, keinen möge man verachten
Aus Ärger und aus feindlicher Gesinnung
Soll Übles man einander nimmer wünschen!

Wie eine Mutter ihren eigenen Sohn,
Ihr einzig Kind mit ihrem Leben schützt,
So möge man zu allen Lebewesen
Entfalten ohne Schranken seinen Geist!

Voll Güte zu der ganzen Welt
Entfalte ohne Schranken man den Geist:
Nach oben hin, nach unten, quer inmitten,
Von Herzens-Enge, Haß und Feindschaft frei!

Ob stehend, gehend, sitzend oder liegend,
Wie immer man von Schlaffheit frei,
Auf diese Achtsamkeit soll man sich gründen.
Als göttlich Weilen gilt dies schon hienieden.

In falscher Ansicht nicht befangen,
Ein Tugendhafter, dem Erkenntnis eignet,
Die Gier nach Lüsten hat er überwunden
Und geht nicht ein mehr in den Mutterschoß.

Suomalainen

Näin toimikoon taitavasti
rauhaan johtavan tien kulkija.
Olkoon hän kyvykäs, rehellinen ja hyväsydäminen.
Puhukoon hän rakentavasti, lempeästi ja nöyrästi.

Olkoon hän tyytyväinen, kärsivällinen,
huoleton ja vaatimaton,
aistinsa rauhoittanut ja järkevä,
kohtuullinen, ihmisten keskuudessa pyyteetön.

Älköön hän käyttäytykö alhaisesti,
niin että viisaat myöhemmin moittisivat.
Vallitkoon rauha ja hyvä tahto.
Olkoot kaikki olennot onnellisia.

Kaikki elävät olennot poikkeuksetta,
pelokkaat ja rohkeat,
pitkät ja suuret, keskikokoiset ja pienet,
hennot ja rotevat.

Näkyvät ja näkymättömät,
lähellä ja kaukana elävät,
synteyneet ja syntymää lähestyvät,
tulkoot kaikki onnellisiksi.

Älköön toinen toistaan pettäkö.
Älköön kukaan ketään halveksiko,
älköön vihasta tai vastenmielisyydestä
toisille pahaa toivoko.

Kuten äiti oman elämänsäkin vaarantaen
suojelee ainoaa lastaan,
samoin olkoon hänellä rajaton hyvä tahto
kaikkia olentoja kohtaan.

Säteilköön hänen mielensä rajattomasti
lempeyttä koko maailmaan,
korkeuksiin, syvyyksiin ja ympärilleen,
esteettä, vailla vihaa ja kateutta.

Seistessään, kulkiessaan, istuessaan
tai levätessään, alati hereillä ollessaan,
pysyköön hän tässä tietoisuudessa,
jota sanotaan maailman jaloimmaksi mielentilaksi.

Urautumatta näkökantoihin, hyvelllisenä,
oivallettuaan todellisuuden
ja hylättyään aistinautintojen halun
hän ei synny enää uudelleen.

عربى

أهو ده دين اللي من اهل الخير،
مريدين السلام:
لازم يكون مُصمِّم ومستقيم، مستقيم بالقوي.
مهاود، رقيق، ومش متعالي.

عايش مَرضي وسعيد بالشئ القليل،
احتياجاته سهله وحياته مش مضغوطه،
ملكات عقله هاديه وتقديراته راسيه،
حساس ومش طمّاع مع اللي بيحتاجلهم.

ولا يعملش ايتها عمله
تحاسبو عليها الناس الواعيه.
ويناجي نفسه يتمنى ويقول:
ليكو الهنا والأمان يا كل المخلوقات،
وتسكن قلبك السعاده يا كل حي.

كل كل المخلوقات أياً كانت هي ايه:
اللي خايف والمئامن،
الكبير والوسطاني والصغير،
الرقيق والخشن.

اللي العين تشوفه واللي ماتشوفهوش،
اللي قريب واللي بعيد،
اللي اتولد واللي لسه هايتولد،
تسكن قلوبكو السعاده يا كل المخلوقات.

ولا حدش يقهر حد
ولا يحتقر حد مهما كان،
ولا عشان غِضِب او اتغاظ
يتمنى لحد الأذيه.

تمام زي الأم وعيلها الوحيد
لما تفديه بحياتها م الخطر،
زي تمام ما الواحد يفتح قلبه
من غير حدود لكل الخلق.

ولا يكونش للمحبه آخر
في قلب الواحد لكل الكون
عاليه وواطيه وداير-ن-مايدور
من غير ما تعاكسه خصومه ولا عداوه.

وطول ماهو صاحي، اذا كان واقف ولا ماشي
ولا قاعد ولا مِمَدِّد،
لازم يصمم يفضل فاكر كل ده،
يكون كائن سماوي زي ما بيقولو.

ولما يكون حر من العقائد،
ضميره حي، وبصيرته مش عايبه،
وزايح من نفسه شهوات الحِس،
يبقى اكيد مالوش نومه تانيه في الرحم.

עברית

כך יעשה המיומן בהשגת שלווה.
עליו להיות מוכשר, ישר, כנה לגמרי,
בעל דיבור נעים ומנומס, עדין בהתנהגות.
עליו להיות צנוע ולא יהיר.

עליו להיות שבע רצון וקל לתמיכה.
עם מעט חובות, ואורח חיים פשוט.
עליו לשמור על חושיו רגועים.
עליו להיות חכם אך לא בוטה ונועז.
אל לו להיות קשור מדי לבני המשפחה.

אל לו לעשות דבר שפל שעלול להביא חכמים אחרים להאשימו.
הלוואי שכל היצורים החיים יחיו באושר ונחת.
שכולם יחושו מוגנים ובטוחים.

כל היצורים החיים אשר יהיו,
אלו הרועדים ואלו היציבים והחזקים,
בין אם ארוכים וגדולים, בינוניים, קטנים, זעירים או עצומים.

אלו הנראים ואלו הבלתי נראים,
אלו הגרים קרוב או רחוק,
אלו שנולדו או שטרם נולדו,
הלוואי שכל אלו יחיו בברכה ואושר.

הלוואי שלעולם לא יַתעה אחד את האחר.
שבשום מקום לא יביט אחד על אחר בזלזול או בבוז.
גם לא בכעס או עוינות,
שאנשים לא ירצו ברעתו אחד של אחר.

בדיוק כפי שאם הרוצה בטובתו של ילדה היחיד,
מגנה עליו במחיר חייה,
באותו אופן כלפי כל היצורים החיים,
יפתח מחשבות של אהבה ללא גבולות.

יפתח אהבה ללא גבולות כלפי כל העולם:
מעלה, מטה, ולרוחב, ללא הפרעה, בלי טינה ובלי עוינות או קנאה.

באם הוא עומד, נע, יושב או שוכב,
כל עוד הוא לא ישן, עליו לפתח את תשומת ליבו.
בתורה זו מכנים אותה דרך החיים הנעלה.

מבלי לקבל דעות מקובעות,
כשהוא בעל מוסריות והבנה נכונה,
ומשיג שליטה עצמית בחמדנות להנאות ותאוות,
לא ייוולד שוב ברחם אם.

Yellow Bellied Prinia
©Ashin Sopāka 2019