Shining

“Bhikkhus, there are these three things that shine when exposed, not concealed. What three? The moon that shines…. The sun that shines…. The Dhamma and discipline proclaimed by the Tathāgata shines when exposed, not when concealed.” – AN 3.131

“Tīṇimāni, bhikkhave, vivaṭāni virocanti, no paṭicchannāni. Katamāni tīṇi? Candamaṇḍalaṃ … sūriyamaṇḍalaṃ … tathā­gatap­pa­vedito dhammavinayo, bhikkhave, vivaṭo virocati … no paṭicchannānī”ti.

“ရဟန်းတို့ ဤသုံးမျိုးတို့သည် ပွင့်လင်းကုန်သော်သာ တင့်တယ်ကုန်၏၊ လျှို့ ဝှက်ကုန်သော်မတင့်တယ်ကုန်၊ အဘယ်သုံးမျိုးတို့နည်း ဟူမူ – ရဟန်းတို့ လဝန်းသည် … နေဝန်းသည် … မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားသည့် တရားတော်သည် ပွင့်လင်းသော်သာ တင့်တယ်၏၊ ဖုံးကွယ်သော် မတင့်တယ်။”

“Này các Tỷ-kheo, ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt trăng … Vành tròn của mặt trời … Pháp và Luật được Thế Tôn tuyên thuyết, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu.”

Intermediate Egret ©Ashin Sopāka 2017