Wise Attention

“For a bhikkhu who is a learner
There is no other thing so helpful
For reaching the highest goal
As the factor wise attention.
Wisely striving a bhikkhu may attain
The destruction of all suffering.” Iti 16 (9)

“Yonisomanasikāro,
dhammo sekhassa bhikkhuno;
Natthañño evaṁ bahukāro,
uttamatthassa pattiyā;
Yoniso padahaṁ bhikkhu,
khayaṁ dukkhassa pāpuṇe”ti.

”ယောနိသောမနသိကာရသည် သေက္ခရဟန်းအား မြတ်သော အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်ရန်ကျေးဇူးများသကဲ့သို့၊ ဤအတူ ယောနိသောမနသိကာရမှတစ်ပါး အခြား ကျေးဇူးများသောတရားမရှိ၊ အသင့်အားဖြင့်အားထုတ်သော ရဟန်းသည် ဆင်းရဲကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်နိုင်ရာ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့်ဆိုအပ်၏။

“Tác ý đúng đường lối là pháp của vị tỳ khưu hữu học,
không có cái khác có nhiều sự ích lợi như vậy đối với việc đạt đến mục đích tối thượng.
Trong khi nỗ lực đúng đường lối,
vị tỳ khưu có thể đạt được sự diệt trừ khổ đau.”

「正當之作意
有學比丘法
他無斯至要
將為得最善
比丘已正勉
將成苦之滅。」

 

Sunda Flying Lemur, aka Colugo (top: female; bottom; male)